Z życia garnizonu

Podpisano porozumienie o współpracy małopolskich policjantów i straży rybackiej

Data publikacji 23.12.2020

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie Pan Łukasz Najder podpisali porozumienie określające szczegółowy zakres i formę współpracy.

Porozumienie podpisano 22 grudnia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, określa ono szczegółowy zakres i formę współpracy Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Współpraca obejmuje w szczególności: podejmowanie wspólnych działań, w tym organizowanie wspólnych akcji i patroli w celu zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów; prowadzenie działań kontrolnych na wodach stojących i płynących w zakresie ich zanieczyszczania; prowadzenie działań kontrolnych w strefach ochronnych ujęć wody pitnej; wymianę informacji, zwłaszcza co do miejsca, czasu i rodzaju prowadzonych działań oraz ich wyników oraz organizowanie wspólnych szkoleń.

Powrót na górę strony