Działania prewencyjne

Inauguracja sezonu wodnego na akwenach Małopolski

28 maja br. ruszył sezon wodny na akwenach Małopolski. Policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie pełnią służbę na wodach rzeki Wisły oraz na jeziorach: Czorsztyńskim, Dobczyckim, Mucharskim oraz Rożnowskim. Policjanci zapobiegają zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodach, patrolują także tereny przywodne oraz miejsca rekreacyjno - wypoczynkowe. Kontroli poddawane są jednostki pływające pod kątem: posiadania zdolności żeglugowych, niezbędnych uprawnień, wyposażenia ratowniczego i medycznego.

W sezonie letnim uruchomione są „posterunki sezonowe”. Z policjantami pełniącymi służbę na poszczególnych zbiornikach, można kontaktować się, w sytuacjach alarmowych, w godz. 8.00 – 20.00 pod numerami telefonów:
Jezioro Czorsztyńskie: 723-694-983
Jezioro Dobczyckie: 723-694-984
Jezioro Mucharskie: 515-971-936
Jezioro Rożnowskie: 723-694-982

W 2021 roku służba patrolowa pełniona jest po raz pierwszy na zbiorniku wodnym „Jezioro Mucharskie”, który jest obiektem gospodarki wodnej dla północno – zachodniej części województwa Małopolskiego, w przyszłości łącząc funkcje ochronne z turystyczno – rekreacyjnymi. Zbiornik ten zlokalizowany jest na rzece Skawie, na granicy powiatów – wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce.

  • policyjna łódka na wodzie
  • policyjna motorówka na akwenie
  • policyjna motorówka na wodzie
  • policyjna motorówka przy akwenie
  • policyjna motorówka
  • przy akwenie radiowóz z przyczepą, na której jest policyjna motorówka
Powrót na górę strony