Działania prewencyjne

Profilaktyczna inicjatywa policjantów Wydziału Prewencji z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim

We wtorek 12 maja 2020 roku podczas spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zajmujący się działaniami profilaktycznymi odebrali zestawy szablonów z wizerunkiem służb mundurowych oraz ratowniczych, w tym policjantów w które zostanie wyposażona każda Komenda Miejska i Powiatowa Policji w województwie małopolskim. Szablony będą wykorzystywane podczas szeregu działań oraz przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży, organizowanych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto będą nieocenioną pomocą oraz uatrakcyjnią prowadzone zajęcia edukacyjne, jak również konkursy, co pozwoli na przybliżenie im pracy policjantów.

Ta  inicjatywa została przeprowadzona także dzięki współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112 w Krakowie, z którym policjanci – nie tylko profilaktycy- na co dzień prowadzą wspólne działania.  Naszym celem jest propagowanie idei numeru 112 oraz rozpowszechnianie wiedzy o nim. Statystyki obsługi zgłoszeń kierowanych do operatorów numeru 112 wykazują,  że większość zgłoszeń alarmowych ze względu na ich charakter kierowana jest do Policji, co wynika przede wszystkim z bardzo szerokiego zakresu ustawowych zadań. numer alarmowysłuży też jako tzw. „sito”, które odsiewa zgłoszenia pomyłkowe, fałszywe itp. dzięki temu między innymi do Policji docierają już tylko te zgłoszenia, które wymagają interwencji. Nadmienić należy również, że od stycznia 2019 roku centra powiadamiania ratunkowego, obsługują numer alarmowy Policji, czyli 997.

Powrót na górę strony