Działania prewencyjne

Podsumowanie działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2020”

Podczas minionych wakacji małopolscy policjanci organizowali oraz uczestniczyli w działaniach edukacyjno–profilaktycznych, co przyczyniło się do zrealizowania jednego z najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji dla Policji - zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych naszego województwa.

Z uwagi  na obecną sytuację, związaną ze stanem pandemii choroby zakaźnej COVID-19 oraz wynikające z tego faktu obostrzenia, małopolscy policjanci realizowali swoje zadania z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wspólnie z funkcjonariuszami innych służb i instytucji, m.in. Kuratorium Oświaty, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną zwiększyli nadzór nad zorganizowanymi miejscami wypoczynku dzieci oraz młodzieży przeprowadzając  862 sprawdzeń takich miejsc. W ramach działań przeprowadzili 6097 kontroli akwenów , w tym tzw. „dzikich” kąpielisk. Ponadto w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim dokonali 6449 sprawdzeń miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych.

Podczas tegorocznych wakacji policjanci wraz z przedstawicielami sanepidu prowadzili również wzmożone kontrole placówek handlowo-usługowych.  Funkcjonariusze sprawdzali,  czy przestrzegane były nakazy i zakazy. W trakcie działań przypominali o zasadach bezpieczeństwa, m.in. o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu społecznego.

Ponadto od początku wakacji małopolscy policjanci prowadzili we współpracy z innymi służbami kontrole obozów harcerskich. Przed przyjazdem zorganizowanych grup harcerzy nawiązywali kontakt z komendantami obozów oraz organizatorami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz sprawdzali miejsca zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach działań związanych z bezpiecznym wypoczynkiem policjanci spotykali się z uczestnikami obozów harcerskich, aby przypomnieć im zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia podczas pieszych wycieczek i pobytu w lesie.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz organizatorami wypoczynku małopolscy policjanci zapewnili bezpieczeństwo zarówno młodzieży wypoczywającej, a także dzieciom pozostającym w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. Dodatkowo policjanci pionu prewencji  w tym  dzielnicowi garnizonu małopolskiego uczestniczyli w 799 spotkaniach, dotyczących tematyki „Bezpiecznych Wakacji”, gdzie omawiali z najmłodszymi podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zabawy w domu i na podwórku.

 

Powrót na górę strony