Działania prewencyjne

Konferencja prasowa. „Wnuczek, wnuczka edukuje – babcia, dziadek się stosuje”

Małopolska Policja wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego, który jest partnerem projektu ogłosiły konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród seniorów. Założenia tego konkursu zaprezentowała Marta Malec-Lech z zarządu województwa na konferencji prasowej, która odbyła się w Tarnowie.

Konferencja prasowa odbyła się w Sali Kameralnej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Nowy Świat w Tarnowie. Wzięli w niej udział Marta Malec-Lech – reprezentująca zarząd województwa, Anna Mikosz – radna województwa, a także mł. insp. Robert Michalik – naczelnik wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z podkom. Beatą Wcisło z komendy wojewódzkiej – koordynatorką projektu. Tarnowska komendę reprezentowali mł. insp. Witold Ślęzak I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oraz kom. Paweł Jantoń – naczelnik prewencji tarnowskiej komendy.

Konkurs stanowi jeden z elementów porozumienia zawartego w sierpniu tego roku pomiędzy Województwem Małopolskim, a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Dotyczy m.in. współpracy przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa edukacja Małopolan” w ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

„Jako samorząd województwa podejmujemy szereg działań wspierających małopolskich seniorów. Niezwykle istotne w tych działaniach jest ich bezpieczeństwo. A często się słyszy, że senior, osoba starsza została oszukana. Metodą na wnuczka, na policjanta, na adwokata, a ostatnio nawet na koronawirusa. Stąd ten konkurs, którego intencją jest również integracja międzypokoleniowa. Młodzi ludzie będą mieli za zadanie dotrzeć do pokolenia seniorów i przekazać wiedzę dotyczącą metod działania oszustów” - powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Naczelnik wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie młodszy inspektor Robert Michalik poinformował, że w tym roku w Małopolsce oszukanych zostało w rożny sposób 320 seniorów. Najstarsza z oszukanych osób miała 97 lat. Łącznie seniorzy stracili w wyniku bezwzględnej działalności oszustów ponad 4,5 mln zł. Niejednokrotnie były to oszczędności i dorobek całego życia.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach. W pierwszej - „Ostrzeż seniora” - należy wykonać plakat z ostrzeżeniami, który będzie zawierał co najmniej jedną z metod działania oszustów. Najważniejsze, aby opowiedzieć babci, dziadkowi lub innemu seniorowi z otoczenia o przestępcach, którzy najczęściej podając się za policjanta lub krewnego „wyłudzają” od nich pieniądze lub inne kosztowności. Trzeba udokumentować swoje zadanie wykonując fotografię seniora trzymającego plakat.

W drugiej kategorii (konkurs filmowy) należy przygotować film z poradami dla babć, dziadków lub innych seniorów z otoczenia. Uczestnikami w tej kategorii mogą być uczniowie indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób), którzy w postaci filmu, animacji lub spotu wykonają utwór o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2020 roku. Dla zwycięskich szkół i uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci laptopów, tabletów itp.
Regulamin i inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Powrót na górę strony