Działania prewencyjne

Policyjna akcja profilaktyczna "Bezpieczny powrót do szkoły" - w hipermarkecie Auchan w Krakowie

Działania te zorganizowały i przeprowadziły policjantki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z przedstawicielami Auchan. Celem akcji było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie im zagrożeń, jakie mogą napotkać w związku z powrotem po wakacjach do szkoły.

Podczas tych działań prowadzona była  aktywna kampania profilaktyczno-edukacyjna w zakresie:  bezpieczeństwa poruszania się w drodze do i ze szkoły, podczas spędzania czasu wolnego w domu, w podróży, w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. Po mimo kończących się niebawem wakacji nadal promowano ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz zachęcano dzieci do uczestnictwa w konkursie filmowym, pn. „Artystyczny przeWODNIK", policjantki rozdawały  książeczki edukacyjne „Bezpieczna woda” oraz gadżety ufundowane przez Fundację PZU.
Najmłodsi brali udział w konkursach i quizach dotyczących tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jedną z atrakcji była gra „KOŁO ZAGADEK”, gdzie ochotnicy mieli okazję zakręcić kołem i odpowiedzieć na pytania, a następnie otrzymać wylosowaną nagrodę.  Uczestnicy  korzystali również z możliwości wykonania odcisku linii papilarnych dłoni, a także tatuaży z pieczątek ze smokami policyjnymi.  Każdy kto odwiedził stanowisko profilaktyczne otrzymał materiały edukacyjne, m. in. naklejki, malowanki, krzyżówki, tabliczki mnożenia, plany lekcji, odblaski, mapy rowerowe, foldery o Małopolsce. Udostępniano również ulotki w ramach kampanii informacyjnej „Stop włamaniom do domów”.
W trakcie imprezy zachęcano także do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zainteresowani mogli dowiedzieć się w jaki sposób przy jej pomocy można zgłaszać przypadki związane z naruszeniem prawa. Przybliżono techniczną stronę KMZB oraz to w jaki sposób posługiwać się mapą i skutecznie z niej korzystać. Obecni na akcji seniorzy zostali zaopatrzeni w ulotki edukacyjne, ostrzegające przed oszustami i ich podstępnymi metodami działania.
Podczas takich działań nie mogło zabraknąć maskotek małopolskiej Policji przedstawiających smoki - Inspektora Waweleka i Polisii. Ich obecność wywołała wiele pozytywnych reakcji wśród uczestników, wykonywano pamiątkowe fotografie.
 

  • materiały profilaktyczne
  • pamiatkowe zjęcie policjantek, maskotek z uczestnikami aklcji w Auchan Kraków
  • policjantka wraz z maskotkami oraz uczestnikami akcji na pamiątkowej fotografii
  • policjantka wraz z przedstawicielką Auchan oraz dziewczynami ubranymi w elementy umundurowania policyjnego na pamiątkowym zdjęciu
  • policjantka wraz z uczestnikami przy stanowisku profilaktycznym
  • uczestnicy akcji profilaktycznej w Auchan Kraków podczas gry Koło zagadek
  • uczestnicy akcji profilaktycznej w Auchan wraz z Polisią
  • uczestnicy akcji w Auchan Kraków podczas gry Koło zagadek
Powrót na górę strony