Działania prewencyjne

Szkolenie pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

Na zaproszenie pani Joanny Bogacz – Dyrektora Wydziału Zdrowia, pełniącą funkcję Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Równego Traktowania, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie poprowadził 25 października 2023 roku szkolenie zorganizowane w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, które było zaadresowane do grupy osób zatrudnionych w Urzędzie.

W dwóch grupach szkoleniowych uczestniczyło 70 osób. Tematyka szkolenia obejmowała m. in. mowę nienawiści, hejt oraz przestępstwa motywowane nienawiścią.
Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się m. in.: 

•           Z różnicami pomiędzy mową nienawiści, a przestępstwem z nienawiści
•           Współczesnymi „odmianami” mowy nienawiści
•           Miejscami, w których najczęściej możemy spotkać się z mową nienawiści
•           Reagowaniem na mowę nienawiści np. w Internecie
•           Społecznym odbiorem mowy nienawiści
•           Konsekwencje występowania mowy nienawiści
•           Piramidą nienawiści wg Gordona Allporta
•           Aspektami prawnymi mowy nienawiści.
•           Z materiałami przybliżającymi zjawisko mowy nienawiści (…) - przydatne, ciekawe strony.
 

Powrót na górę strony