Działania prewencyjne

Spotkania profilaktyczno – edukacyjne na półkoloniach podczas feriiPolicjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podczas ferii odwiedzili dzieci z półkolonii w Krakowie i w Swoszowicach, z którymi przeprowadzili spotkania profilaktyczno – edukacyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, zimowych zabaw i bezpieczeństwa w sieci i zasad ruchu drgowego.

8 stycznia br. policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 88 w Krakowie przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, dla dzieci spędzających czas na półkolonii zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska.

Zajęcia odbyły się na powietrzu i przebiegały w ścisłym reżimie sanitarnym, z uwagi na panującą pandemię Covid-19. W czasie prelekcji przedstawiono zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, udzielono porad jak racjonalnie spędzać czas wolny. Wskazano główne zagrożenia na jakie narażone są osoby korzystające w sposób niewłaściwy z sieci komputerowych. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych, wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.
Uczestnikom przekazano informacje na temat konkursu plastyczno - filmowego na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „”Śnieżny Dekalog”.
Na sam koniec spotkania policjanci udzielali odpowiedzi na liczne pytania, zadawane przez dzieci, poszerzając ich wiedzę w zakresie interesujących ich zagadnień, związanych z Policją, przekazano materiały profilaktyczno-edukacyjne.
     
Natomiast 13 stycznia br. policjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odwiedzili uczestników pięciu półkolonii, zorganizowanych w Szkole Podstawowej Rajska Szkoła w Swoszowicach.  Krótkie spotkania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi z poszczególnych grup półkolonijnych, m.in. artystyczno-naukowej, sportowej, czy jeździeckiej, dotyczyły bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz w ruchu drogowym.
Poszczególne zajęcia odbywały się na zewnątrz, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, w związku z panującą pandemią Covid-19. Podczas prelekcji omówione zostały zasady,  bezpiecznych zimowych zabaw  , podjęto m.in. temat wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne i omówiono  jakie ryzyko niosą takie zachowania. Zwrócono uwagę, że czas wolny należy racjonalnie zaplanować. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych, które wykorzystujemy w chwili zagrożenia. W czasie spotkań policjanci zwrócili uwagę na bezpieczeństwo pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Omówiono kwestię obowiązku posiadania przez pieszego, poruszającego się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego. Podkreślono, aby ten ważny element bezpieczeństwa używać także w mieście, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych, gdzie widoczność jest ograniczona. Dzieciakom przekazano odblaski oraz materiały profilaktyczno-edukacyjne.
Zachęcano młodych uczestników półkolonii do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – filmowym na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „”Śnieżny Dekalog”.
Uwieńczeniem spotkań były pamiątkowe fotografie przy radiowozie policyjnym.
 
  • nr 6 - na zewnątrz tyłem stoi grupka dzieci i słuchają prelekcji policjantki prewencji i ruchu drogowego, w tle ogrodzenie, ośnieżone drzewa oraz fragment pomnika o charakterze religijnym. Policjantka prewencji trzyma w ręku plakat.
  • nr 1 – policjantka ruchu drogowego wręcza dzieciom elementy odblaskowe , w tle wejście do budynku szkoły. Dzieci stoją w grupie ubrane w maseczki.
  • nr 2 – na zewnątrz  stoją dzieci w maseczkach i słuchają prelekcji policjantki prewencji i ruchu drogowego, w tle ogrodzenie, ośnieżone drzewa oraz fragment pomnika o charakterze religijnym.
  • nr 3 – na zewnątrz przed budynkiem szkoły stoją dwie policjantki. Policjantka ruchu drogowego trzyma w ręku odblaski oraz ulotki, policjantka prewencji trzyma w ręku plakat. W tle zaparkowany radiowóz policyjny.
  • nr 4 – na zewnątrz na tle budynku szkoły oraz zaparkowanego radiowozu policyjnego stoją dzieci ubrane w maseczki oraz dwie policjantki. Policjantka ruchu drogowego trzyma w ręku odblaski oraz ulotki, policjantka prewencji trzyma w ręku plakat.
  • nr 5 - na zewnątrz na tle budynku szkoły oraz zaparkowanego radiowozu policyjnego stoją dzieci ubrane w maseczki oraz dwie policjantki. Policjantka ruchu drogowego trzyma w ręku odblaski oraz ulotki, policjantka prewencji trzyma w ręku plakat.
Powrót na górę strony