Bezpieczny senior

Wirtualna podróż uczniów po radiu

Data publikacji 15.07.2021

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z podkom. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która również uczestniczyła w spotkaniu. Z uwagi na to, że uczniowie klasy II ww. szkoły uczą się w technikum o profilu technik reklamy i w ramach podstawy programowej jednym z zagadnień jest temat „Radio jako medium reklamy” zadaniem domowym dzieci będzie przygotowanie spotu radiowego o tematyce „Bezpieczeństwo seniorów”. W związku z powyższym dzieci miały dużo pytań na temat radia, chciały dowiedzieć się, na co trzeba zwrócić uwagę przygotowując scenariusz spotu oraz jak go wykonać.

W dniu 29 marca 2021 roku klasa II TRg pod opieką pani Agnieszki Tracz wzięła udział w spotkaniu on-line z panem Mariuszem Bartkowiczem – Prezesem Zarządu i Redaktorem Naczelnym Radia Kraków. Spotkanie to było nietypowe, ponieważ pan Mariusz Bartkowicz połączył się z uczestnikami zdalnie za pomocą platformy edukacyjnej i zabrał dzieci w wirtualną podróż po studiu emisyjnym oraz nagraniowym radia.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat pracy w radiu, a także wirtualnie odwiedzić specjalne pomieszczenia przystosowane między innymi do nagrań z wygłuszonymi ścianami i wyposażonymi w profesjonalny sprzęt. Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca dziennikarzy, dźwiękowców oraz obsługi technicznej. Pan redaktor wyjaśnił zwiedzającym, że program radiowy, który dociera do nas z odbiorników radiowych to nie tylko głos, który słyszymy na antenie, ale też praca nad materiałem większej ilości osób, o których się nie wie i oczywiście się ich nie widzi.

Podczas spotkania uczniowie mogli zobaczyć miejsca, z których nadawane są audycje, przeprowadza się wywiady oraz salę, gdzie odbywają się koncerty i inne imprezy. Największą atrakcją była możliwość zobaczenia tzw. „wejścia na żywo” jednego z dziennikarzy, który zapowiadał wiadomości. Pan Mariusz Bartkowicz opowiedział również o swojej pracy dziennikarskiej, wytłumaczył zasady powstawania audycji, sposób tworzenia serwisów radiowych oraz roli tego medium we współczesnym świecie.

  • Uczniowie, nauczyciel, policjant oraz dziennikarz prowadzący spotkanie on-line.
    283574623226632
Powrót na górę strony