Działania i porady

Działania małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 26.04.2021

22 kwietnia br. małopolscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Ich celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Użytkowników dróg, najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo podczas zdarzenia drogowego. Zwracano uwagę zarówno na wykroczenia popełniane przez kierujących w stosunku do pieszych i rowerzystów, jak i na samo zachowanie pieszych i rowerzystów na drodze.

W czasie działań, policjanci wylegitymowali blisko 2,5 tys. osób ujawniając prawie 2 tys. wykroczeń.
W przypadku pieszych, do naruszenia prawa drogowego doszło ponad 300 razy. Przewinienia dotyczyły przede wszystkim przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym, oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.
W przypadku kierujących, funkcjonariusze reagowali na wykroczenie 1600 razy. Z naruszeń popełnianych wobec pieszych najczęściej występowało wyprzedzanie na wyznaczonym przejściu oraz bezpośrednio przed nim i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu poza przejściem.
Funkcjonariusze objęli szczególnym nadzorem przejścia dla pieszych, również pod kątem przekraczania limitów prędkości przez kierujących. Aż 742 wykroczenia dotyczyły niestosowania się do ograniczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. Podczas jednego dnia działań w Małopolsce ujawniono 11 przekroczeń dozwolonej prędkości o więcej niż 50km/h w obszarze zabudowanym.

  • policjant ruchu drogowo z laserowym miernikiem prędkości
Powrót na górę strony