Działania i porady

Szkolenie z obsługi ręcznych mierników prędkości

160 małopolskich policjantów ruchu drogowego przeszkolonych z obsługi ręcznych mierników prędkości

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy współpracy  ze Szkołą Policji w Katowicach, we wrześniu 2020 roku oraz w marcu 2021 roku zrealizowali cykl szkoleń z obsługi ręcznych mierników prędkości. Kursy specjalistyczne składały się z ośmiu edycji, w których przeszkolono 160 małopolskich policjantów ruchu drogowego. 
Każde dwudniowe szkolenie, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, zorganizowane było w ścisłym reżimie sanitarnym. Na zajęciach wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach przedstawiali zasady działania urządzeń, prawidłowy sposób ich obsługi oraz zasady korzystania z pełnego wachlarza funkcji danego urządzenia służącego do pomiaru prędkości pojazdów. Dzięki szkoleniu, każdy jego uczestnik będzie mógł w pełni wykorzystać możliwości związane z ujawnieniem i utrwaleniem zarejestrowanego wykroczenia. Praktyczną obsługę urządzeń policjanci doskonalili podczas drugiego dnia zajęć, które odbywały się na terenie Krakowa. 
W czasie kursu, funkcjonariusze nabyli odpowiednie kwalifikacje do kontroli uczestników ruchu drogowego przy użyciu ręcznych mierników prędkości. Jest to bardzo ważne szkolenie z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Zdobyta wiedza pozwoli policjantom ujawniać większą ilość kierujących jadących z nadmierną prędkością, która jest główną przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych. 

 

Powrót na górę strony