Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

nadinspektor Michał Ledzion

Nadinspektor Michał Ledzion

Nadinsp. Michał Ledzion urodził się w 1970 r. w Łodzi. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dotychczas związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. W przebiegu kariery zawodowej był m.in. dowódcą Kompanii Pogotowia Policyjnego KWP w Łodzi, specjalistą Sztabu Policji KWP w Łodzi, Naczelnikiem Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Łodzi. Był również Zastępcą Komendanta IV Komisariatu Policji w Łodzi oraz Komendantem II KP w Łodzi, a od stycznia 2017 roku Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.
 
Od 1 października 2019 roku nadinsp. Michał Ledzion pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 21 listopada nadinsp. Ledzion został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, od 8 stycznia 2020 roku pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, a 20 lutego 2020 został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Od 27 maja 2021 roku powołany został na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Prezydialny
 • Wydział Finansów
 • Wydział Kadr 
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Doboru i Szkolenia
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
 • Zespół Prawny
 • Zespół Prasowy
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
 • Wydział Postępowań Administracyjnych
 • Sekcję Psychologów 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
   

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

 


 


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Piotr Morajko

inspektor Piotr Morajko

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Konwojowy,
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Sztab Policji,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji,
 • Oddział Prewencji Policji,
 • Komisariat Wodny Policji,
 • Komisariat Autostradowy Policji.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Krzyż Zasługi za Dzielność 
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
   

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Rafał Leśniak

inspektor Rafał Leśniak

 

Absolwent politologii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz studiów MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej z s. w Warszawie. W szeregi Policji wstąpił w 1990 roku, pełniąc przez siedem lat służbę w Komisariacie Policji w Chełmcu. Od 1997 do 1998 roku pracował w wydziale do walki z przestępczością zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu, a następnie w nowosądeckim zespole krakowskiego Centralnego Biura Śledczego.  latach 2003-2004 był naczelnikiem sekcji kryminalnej i sekcji dochodzeniowo-śledczej KMP w Nowym Sączu. We wrześniu 2004 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a w 2011 roku – I Zastępcy. Od 2014 do 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu. Ostatnio zajmował stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, na które został powołany w grudniu 2016 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Komendant Główny Policji powierzył inspektorowi Rafałowi Leśniakowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorującemu służbę logistyczną.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej,
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Wydział Łączności i Informatyki,
 • Wydział Transportu,
 • Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
 • Zespół ds. Inwentaryzacji,
 • Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy,

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” 
   

Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku

Powrót na górę strony