Załatw sprawę

Załatw sprawę

kliknij aby przejść do eusług

Fundusz socjalny Emerytów i Rencistów
Zobacz informację na temat funduszu socjalnego


Patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym
Pobierz wniosek o patronat honorowy/udział w komitecie honorowym

Policyjna asysta honorowa
Pobierz wniosek o przydzielenie policyjnej asysty honorowej


Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej
Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych
Pobierz informację dotyczącą danych osobowych

Procedury realizacji badań opinii w Policji
Pobierz wiosek o zgodę na realizację badania opinii

Informacja publiczna
Zobacz zasady udsotępniania informacji publicznej

Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Zobacz zasady i pobierz wiosek wzoru wniosku o udzielenie informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Procedura udzielania przez jednostki policji  informacji na temat zdarzeń drogowych
Zobacz procedurę udzielania przez jednostki informacji na temat zdarzeń drogowych

Zasady udzielania przez jednostki Policji informacji na temat zdarzeń drogowych
Zobacz zasady udzielania informacji na temat zdarzeń drogowych 

Procedura udostępnienia dokumentacji archiwalnej
Pobierz wiosek o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie

Pojekt zmiany organizacji ruchu - opinia
Zobacz zasady opiniowania projektów organizacji ruchu

Wkorzystanie dróg w sposób szczególny
Zobacz wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Dane osobowe w SIS
Link do informacji na stronie BIP 

 

 

 

Powrót na górę strony