Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym

Bezpieczeństwo na obozach harcerskich

Data publikacji 04.07.2022

Wraz z nadejściem wakacji małopolscy policjanci będą kontrolować miejsca, w których wypoczywają dzieci, pod kątem zabezpieczeń. Ponadto będą utrzymywać bieżący kontakt z komendantami obozów harcerskich. Kilkuset harcerzy z całej Polski w lipcu rozpoczyna wypoczynek w Małopolsce. Do 30 czerwca organizatorzy zgłosili do kuratorium oświaty 24 obozy harcerskie.

19 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami tego dokumentu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,Komendant Główny Policji, Dyrektor Lasów Państwowych, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerskie Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”,  Federacja Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza” oraz Skauci Króla.
Zasadniczym celem podpisanego porozumienia, które nadal obowiązuje, jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich, a obejmuje ono działania przed rozpoczęciem obozów, w trakcie ich trwania oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zagadnienie dotyczące współpracy z ZHP oraz ZHR koordynuje specjalista Wydziału Prewencji.
Działania przed rozpoczęciem obozów harcerskich:
•    wyznaczenie koordynatora KWP/KPP/KMP
•    nawiązanie współpracy z właściwym terenowo kuratorium oświaty celem uzyskania lokalizacji obozów, a także innymi służbami takimi jak: GOPR, TOPR, WOPR
•    nawiązanie kontaktu z komendantami obozów oraz organizatorami wypoczynku
i utrzymywanie stałego kontaktu
•    przeprowadzenie wizytacji terenu obozowiska wraz z innymi podmiotami celem sprawdzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obozów
•    przekazanie bazy telefonicznej do kontaktu z miejscową Policją
•    kontrola środków transportu uczestników obozów 
Działania w trakcie trwania obozów harcerskich:
•    nawiązanie kontaktu z komendantami obozów w pierwszych dniach trwania obozu
•    przeprowadzenie ponownej wizytacji obozu celem wskazania i wyeliminowania zagrożeń 
•    dyslokowanie służb pod katem patrolowania terenów organizowania obozów
•    organizowanie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla uczestników obozów
•    współdziałanie z innymi służbami celem wypracowania procedur w sytuacjach kryzysowych
•    sprawdzanie łączności sieci telefonicznej z terenu obozu do jednostki Policji
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku:
•    informowanie komendantów obozu o zagrożeniach 
•    w przypadku braku kontaktu – poinformowanie najbliższej jednostki PSP i OSP
•    udzielenie pomocy po podjęciu decyzji o ewakuacji uczestników obozu
W 2021 roku zorganizowano w Małopolsce 25 obozów stacjonarnych oraz 8 wędrownych, na których wypoczywało ponad 1100 harcerzy z całej Polski. Przeprowadzono 33 wizytacji obozów oraz dokonano 28 kontroli zapewnienia drożności dróg dojazdowych. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, w trakcie 26 prelekcji profilaktycznych, przypominali uczestnikom obozów zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i terenach zalesionych, korzystania z kąpielisk i bezpiecznego poruszania się po drogach.

Powrót na górę strony