Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

inspektor Piotr Morajko
inspektor Piotr Morajko

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m.in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka-Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Z dniem 20 marca 2023 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 
Z dniem 19 marca 2024 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:
 •    Wydział Kontroli   
 •    Wydział Kadr
 •    Wydział Prezydialny
 •    Wydział Finansów 
 •    Wydział Bezpieczeństwa Informacji
 •    Wydział Postępowań Administracyjnych
 •    Wydział Doboru i Szkolenia
 •    Sekcja Psychologów
 •    Zespół Prawny
 •    Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
 •    Zespół Prasowy

 •    Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy
 •    J
ednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
 •    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Współpracy z Samorządami

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 •    Krzyż Zasługi za Dzielność
 •    Brązowy Krzyż Zasługi
 •    Srebrny Medal za Długoletnią Służbę


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Maciej Kubiak

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w garnizonie wielkopolskim. W latach 1999 do 2016 związany był z Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej. Przechodząc kolejne szczeble kariery, zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych zarówno w pionie prewencyjnym jak i kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 •     Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim
 •     Komendant Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim
 •     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej
 •     p.o. Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej   
 •     p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
 •     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
 •     p.o. Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach
 •     Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach
 •     od 8 marca 2024 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 •     od 15 kwietnia 2024 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 •     od 6 maja 2024 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 •     od 28 maja 2024 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w KrakowieOtrzymane odznaczenia państwowe i resortowe: 
 •     Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 •     Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
 •     Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
 •     Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:
 •    Wydział Prewencji
 •    Sztab Policji
 •    Wydział Ruchu Drogowego
 •    Wydział Konwojowy
 •    Oddział Prewencji Policji w Krakowie
 •    Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie
 •    Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie
 •    Komisariat Wodny Policji w Krakowie

 


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

młodszy inspektor Paweł Krauz

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji, kryminalnym oraz dochodzeniowo-śledczym. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych. 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 •    Kierownik Referatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

 •    Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Markach
 •    Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV
 •    Naczelnik Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV
 •    Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo
 •    Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów
 •    Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursynów
 •    I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie
 •    Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
 •    od 20 stycznia 2024 r. - p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 
 •    od 6 maja 2024 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie


Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe: 
 •    Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 •    Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 •    Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:
 •   Wydział Kryminalny 
 •   W
ydział Dochodzeniowo-Śledczy
 •   Wydział Techniki Operacyjnej
 •   Wydział Wywiadu Kryminalnego
 •   Laboratorium Kryminalistyczne
 •   Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
 •   Wydział do walki z Korupcją

 •   Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
 •   Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 •   Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

   


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

inspektor Mariusz Kudela

Komendat Kudela

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 
Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Do roku 2016, związany był z krakowską jednostką, zdobywając doświadczenie zawodowe zarówno w pionie prewencyjnym jak i logistycznym. Następnie od marca 2016 roku pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. 


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 •    p.o. Naczelnik Sekcji Finansów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 •    Naczelnik Sekcji Finansów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 •    Naczelnik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 
 •    Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 •    Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 •    Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 •    p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji
 •    Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji
 •    p.o. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji
 •    od 6 maja 2024 r. - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 •    od 28 maja 2024 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie


Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe: 
 •   Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 •   Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 •   Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 •   Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 •   Odznaka honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje:
 •   Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
 •   Wydział Transportu    
 •   Wydział Inwestycji i Remontów
 •   Wydział do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
 •   Wydział Łączności i Informatyki
 •   Zespół do spraw Inwentaryzacji


Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku

Powrót na górę strony