Struktura organizacyjna i dane kontaktowe

Struktura organizacyjna

Uwaga. Poniższe nazwy wydziałów są linkami. Po kliknięciu linku otwiera się podstrona w tym samym oknie. Podstrona zawiera dane adresowe, kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje z zakresu  działalności (głównych zadań danej komórki).

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
insp. Piotr Morajko

 

 

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Maciej Kubiak

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
mł. insp. Paweł Krauz

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Mariusz Kudela

 

Powrót na górę strony