Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Procedury antykonfliktowe, antymobbingowe, antydyskryminacyjne

W celu  rozwiązywania sytuacji konfliktowych, reagowania na zachowania mobbingowe, dyskryminację lub inne zachowania niepożądane, a także w celu wspierania i popularyzowania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między policjantami i pracownikami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie, Komisariacie  Autostradowym Policji w Krakowie, Komisariacie Wodnym Policji  w Krakowie wprowadzono do użytku służbowego Wewnętrzną procedurę prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych.

Procedura wraz z załącznikami dostępna jest na wewnętrznym portalu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakładce akty prawne/decyzje/2021/pozycja 29

Powrót na górę strony