Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Zespół doradców do spraw etyki w KWP w Krakowie

Doradcy są dostępni pod numerami telefonów: 8354026 lub 8354744

Do zadań Zespołu doradców do spraw etyki w KWP w Krakowie należy w szczególności:

  1. Doradzanie policjantom oraz pracownikom Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (w tym OPP, SPKP oraz komisariaty specjalistyczne) w zakresie właściwego rozumienia i przestrzegania kodeksu etycznego policjantów oraz zasad etyki pracownika Policji.
  2. Udzielanie wsparcia policjantom i pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie.
  3. Udzielanie porad, które nie mają charakteru opinii prawnej. Zespół nie odpowiada również za decyzje, które osoba podjęła.
  4. Zapewnienie anonimowości i poufności przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
  5. Promowanie kultury uczciwości  głównie poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, np. organizację lub prowadzenie szkoleń. Zespół doradców ds. etyki współpracuje również z innymi osobami, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w służbie i pracy, w szczególności  nierównemu traktowaniu i korupcji.
  6. Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji.
     

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony