Projekty zrealizowane

„Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi ułatwiających policjantom interwencyjnym przeciwdziałanie zjawisku stosowania przemocy domowej”

 

Projekt nr DWR/ADM2021/001/1

 

„Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi ułatwiających policjantom interwencyjnym przeciwdziałanie zjawisku stosowania przemocy domowej”


Wartość projektu: 169 600,00 PLN


Termin realizacji: II połowa 2021 r.


Projekt obejmuje swą tematyką zakres przeciwdziałania przemocy domowej. W takcie realizacji projektu przewidzianezostało zorganizowanie 2-óch trzydniowych szkoleń na Ukrainie łącznie dla 40 funkcjonariuszy Narodowej Policji Ukrainyoraz 1 wizyty studyjnej połączonej ze szkoleniem w Polsce dla 6 przełożonych policjantów interwencyjnych. Podczasszkoleń zostaną przestawione wypracowane w Polsce narzędzia i rozwiązania dotyczące przemocy domowej. Dziękiudziałowi funkcjonariuszy Narodowej Policji Ukrainy w Kijowie i doświadczeniom wyniesionym z uczestnictwa wposzczególnych działaniach projektu nastąpi wzrost ich kompetencji i umiejętności w ww. zakresie.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Powrót na górę strony