Projekty zrealizowane

„Szkolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji”

 

 

Projekt nr DWR/ADM 2021/008/1

 

„Szkolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji”

 

Wartość projektu: 374 615,00 PLN

 

Termin realizacji: I szkolenie w Polsce 04-08.10.2021r., II szkolenie w Gruzji 22-26.11.2021r.

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Republiki Gruzji poprzez wzmocnienie instytucjonalne Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji. Projekt zakłada przeszkolenie ok. 40 funkcjonariuszy z Gruzji podczas dwóch międzynarodowych szkoleń, w trakcie których przestawione zostaną wypracowane w Polsce postępowania na miejscu wypadków drogowych jak również zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Grupą docelową będą funkcjonariusze u Policji Patrolowej oraz Służby Zarządzania Kryzysowego powołani przez MSW Gruzji tworzący tzw. System Ratownictwa Drogowego.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Powrót na górę strony