Zakończone

ZP.64.2020 Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policja dla Małopolski

Termin składania ofert: 2020-08-27, godzina: 11:00

Nr referencyjny: ZP.64.2020

Wartość zamówienia: poniżej wartości określonej w art. 138g Pzp. Postępowanie jest prowadzone przy zastosowaniu przepisów określonych w art. 138o PZP.

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policja dla Małopolski


Słownik CPV: 

80500000-9

Powrót na górę strony