Zakończone

ZP.37.2020 - Dostawa sprzętu informatycznego

Termin składania ofert: 2020-07-03, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.37.2020

Wartość zamówienia: powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.
2.  Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania:
Zadanie 1:
1.1. Zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (131 szt.)
1.2. Komputer PC z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i monitorem (12 szt.)
1.3. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (23 szt.)
Zadanie 2:
2.1. Skaner dokumentów płaski (4 szt.)
2.2. Skaner dokumentowy – dwustronny (17 szt.)
Zadanie 3:
3.1. Drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (57 szt.)
3.2. Urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi (11 szt.)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
4. Warunki gwarancji i serwisu dla urządzeń z każdego zadania określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.
5. Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest: 22 sztuk zestawów komputerowych All in One i 6 szt. laptopów z zadania nr 1, 7 sztuk drukarek z zadania 3.

Zapis ten oznacza, iż we wskazanych pozycjach Zamawiający może nabyć odpowiednio:
Zadanie 1:
1.1. Zestaw komputerowy All in One z systemem operacyjnym, pakietem biurowym (od 109 do 131 szt.)
1.3. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (od 17 do 23 szt.)
 Zadanie 3
3.1. Drukarka monochromatyczna wraz z materiałami eksploatacyjnymi (od 50 do 57 szt. )
O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.
6. Miejscem dostaw sprzętu jest Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
7. Serwis realizowany będzie w systemie door-to door z jednostek Policji: KPP Wadowice,
KP Klucze, KP Szczawnica, z zastrzeżeniem, iż jeżeli serwisowi podlegać będzie urządzenie z nośnikiem danych (dysk twardy, brak możliwości  wyjęcia innego nośnika danych) Wykonawca dokona demontażu nośnika w siedzibie jednostki Policji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nośnik każdorazowo pozostaje w jednostce Policji.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, łącznie z czynnościami odbiorowymi – dla każdego z zadań osobno.

 


Słownik CPV:

30213000-5
30121000-3
30232110-8
30216110-0
48000000-8

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony