Zakończone

ZP.25.2020 - Dostawa pojazdu specjalistycznego – platformy szturmowej (dialog konkurencyjny)

Termin składania ofert: 2020-03-16, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.25.2020

Wartość zamówienia: powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Słownik CPV:
34144000-8

Powrót na górę strony