Zakończone

ZP.61.2020 - Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków

Termin składania ofert: 2020-07-24, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.61.2020

Wartość zamówienia: powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotykó dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.


Słownik CPV: 

35000000-4

Powrót na górę strony