Zakończone

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE NA DOSTAWĘ POJAZDÓW.

1.    Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów dla jednostek Policji woj. małopolskiego oraz jednostek Policji na Słowacji.

 

2.    Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w zakresie pojazdów (homologacje, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług przy założeniu wywozu samochodów na autotransporterach przed dealera, który zleca to przewoźnikowi lub na pojazdach należących do dealera bądź nabywcy z zagranicy, wymagane oświadczenia nabywcy i inne dokumenty).

 

3.    W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

Postępowanie na dostawę pojazdów będzie dofinansowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU Interreg PL-SK 2021-2027.

Zasady prowadzenia przez Zamawiającego Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie wstępnych konsultacji rynkowych na dostawę pojazdów określone są w Regulaminie, zamieszczonym w załącznikach.

 

Powrót na górę strony